Työnohjaus teologeille ja papeille

Tarjoan työnohjausta teologeille ja papeille

Työnohjauksessa tutkitaan omaa työtä, työroolia, työyhteisöä ja kaikkia työhön liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus auttaa jäsentelemään omia työhön liittyviä ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia ja pohtia työssä eteen tulevia ongelmia ja jännitteitä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimavaroja,  luovuutta ja ajattelua omaan työhön sekä sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen tarkoitus on edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Työnohjaus tukee ohjattavan ammatillista kasvua ja auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa ohjattava siirtyy uuteen asemaan töissä tai työnkuva muuttuu olennaisesti. Työnohjauksessa voidaan myös rakentaa ja tukea ohjattavan ammatti-identiteettiä esimerkiksi työympäristön muutostilanteissa tai työyhteisön muutoksissa.

Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavan omiin oivalluksiin. Työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta, mutta se ei ole konsultointia. Työnohjaus ei myöskään ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjauksella ei lähtökohtaisesti korjata ongelmia tai pyritä muuttamaan työn kuormitustekijöitä.

Tarjoan työnohjausta teologeille ja papeille

Työnohjauksessa tutkitaan omaa työtä, työroolia, työyhteisöä ja kaikkia työhön liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus auttaa jäsentelemään omia työhön liittyviä ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia ja pohtia työssä eteen tulevia ongelmia ja jännitteitä. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimavaroja,  luovuutta ja ajattelua omaan työhön sekä sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen tarkoitus on edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Työnohjaus tukee ohjattavan ammatillista kasvua ja auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa ohjattava siirtyy uuteen asemaan töissä tai työnkuva muuttuu olennaisesti. Työnohjauksessa voidaan myös rakentaa ja tukea ohjattavan ammatti-identiteettiä esimerkiksi työympäristön muutostilanteissa tai työyhteisön muutoksissa.

Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavan omiin oivalluksiin. Työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta, mutta se ei ole konsultointia. Työnohjaus ei myöskään ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjauksella ei lähtökohtaisesti korjata ongelmia tai pyritä muuttamaan työn kuormitustekijöitä.

Työnohjaus teologeille ja papeille. Työnohjaus voi toteutua joko yksilö- tai ryhmämuotoisena ohjauksena.