Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Hoidon kartoittaminen

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu oppimisteoriaan sekä kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskitytään käyttäytymisongelmia ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen ja hoitoon. Terapian pääpaino on asiakkaan nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Terapian aluksi laaditaan asiakkaan ongelma-ja oireluettelo, jonka pohjalta hoitoa lähdetään suunnittelemaan. Asiakkaan kanssa tarkastellaan hänen ongelmiaan  sekä mietitään yhdessä mihin asioihin terapiassa keskitytään. Terapian alussa tehdään käyttäytymisanalyysi, jossa tarkastellaan, miten asiakkaan ongelmat ovat ymmärrettävissä nykytilanteen, henkilökohtaisen kehityksen ja asiakkaan käyttäytymismallien valossa.

startup, start-up, notebooks

Ihminen on kokonaisuus

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jossa asiakasta hoidetaan kokonaisuutena. Terapian pohjalla on käsitys siitä, että inhimillinen käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot. Tätä vuorovaikutusta tutkitaan terapiassa käyttäytymisanalyysin avulla ja pyritään vaikuttamaan siihen. Terapiamuodolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Tämän lisäksi se on myös aktiivista ja koulutuksellisesti suuntautunutta.

Terapian menetelmät

Kognitiivisen käyttäytymisterapian tarkoituksena on parantaa asiakkaan itsehallintaa ja opettaa asiakkaalle uusia valmiuksia ja taitoja.  Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien toiminta- ja  tunteensäätelytapojen oppimista, uusien ajattelutapojen omaksumista tai terveysriskien ja sairauksien hallintaa. Terapia pitää sisällään toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä, kuten rentoutus-, hengitys- ja  tietoisuustaitoharjoituksia. Terapiamuotoon kuuluvat myös erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten esimerkiksi uni- tai mielialapäiväkirja. 

books, textbooks, library
rock, balance, spa

Keskeisiä menetelmiä

Terapian vaikuttavuus

Kognitiivista käyttäytymisterapiaa on tutkittu paljon ja sen tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa. Kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla voidaan hoitaa lähes kaikkia psykiatrisia, neurologisia sekä terveyspsykologisia ongelmia. Kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmät soveltuvat mm. seuraavien ongelmien hoitoon:
 • ahdistuneisuus- ja masennusongelmat
 • erilaiset pelot
 • syömis- ja unihäiriöt
 • seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat
 • huono itseluottamus
 • riippuvuusongelmat
 • skitsoaffektiivinen häiriö ja skitsofrenia
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • persoonallisuushäiriöt
 • pakko-oireiset häiriöt
 • traumat
 • erityyppiset stressiongelmat ja työuupumus
 • yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat
 • oppimisvaikeudet
 • neuropsykologiset ongelmat
 • lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheisiin
  liittyvät ongelmat
 • kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt