Hengellinen kognitiivinen käyttäytymisterapia

Hengellisyys osana kognitiivista käyttäytymisterapiaa

Hengellinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiaa, johon on yhdistetty hengellisiä elementtejä.  Se pohjautuuu kognitiivisen käyttäytymisterapian pohjalle, mutta olennaista siinä on asiakkaan hengellisyyden yhdistäminen osaksi terapiaa.  Siinä käytetään apuna mm. raamatunlauseita, raamatuntekstejä, kontemplatiivista (mietiskelevää) rukousta sekä osallistumista oman uskonnollisen yhteisön toimintaan. Hengellinen kognitiivinen käyttäytymisterapia toteutetaan aina asiakkaan lähtökohdista käsin ja siinä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet.